Klaus Dupont - Collection
Faun face, irregular rock cristal obelisk - 55 cm
Faun face, irregular rock cristal obelisk - 55 cm
Chimera, bronze, big rock crisal obelisk - 50 cm
Chimera, bronze, big rock crisal obelisk - 50 cm
Rock cristal obelisk, antique bronze base - 31 cm
Rock cristal obelisk, antique bronze base - 31 cm
Rock cristal, antique bronze base - 28 cm
Rock cristal, antique bronze base - 28 cm
Buddha, bronze, riding a deer - 38 cm
Buddha, bronze, riding a deer - 38 cm
Putto, bronze, rock cristal obelisk - 55 cm
Putto, bronze, rock cristal obelisk - 55 cm
Putto, rock cristal obelisk - 26 cm
Putto, rock cristal obelisk - 26 cm