Klaus Dupont - Collection
Faun face, irregular rock cristal obelisk - 55 cm
Faun face, irregular rock cristal obelisk - 55 cm
Chimera, bronze, big rock crisal obelisk - 50 cm
Chimera, bronze, big rock crisal obelisk - 50 cm
Chimera, rock cristal with semiprecious stones - 34 cm
Chimera, rock cristal with semiprecious stones - 34 cm
Rock cristal obelisk, antique bronze base - 31 cm
Rock cristal obelisk, antique bronze base - 31 cm
Rock cristal, antique bronze base - 28 cm
Rock cristal, antique bronze base - 28 cm
Buddha, bronze, riding a deer - 38 cm
Buddha, bronze, riding a deer - 38 cm
Amethyst obelisk, wood socle - 24 cm
Amethyst obelisk, wood socle - 24 cm
Aventurin, antik brass socle - 19 cm
Aventurin, antik brass socle - 19 cm
Putto, bronze, rock cristal obelisk - 55 cm
Putto, bronze, rock cristal obelisk - 55 cm
Putto, rock cristal obelisk - 26 cm
Putto, rock cristal obelisk - 26 cm
Amethyst obelisk, antik chinese socle - 27 cm
Amethyst obelisk, antik chinese socle - 27 cm
Shimere, green achat top - 41 cm
Shimere, green achat top - 41 cm